Fonder & Priser

Bengt och Mona Blomquists Hästfond
1987 instiftade föreningen denna hästfond. Avkastningen från fonden skall stödja avelsarbetet i Norra Älvsborg i form av ett pris till bästa 3-årssto vid premieringen.

Fränderfors Brålanda Sundals Ryrs Hästförsäkringsfond.
Utdelas årligen till en hästägare i Dalsland som gjort god PR för hästavel eller hästsport.

Herbert Johnssons 70-års fond
Utdelas årligen i form av ett hederspris vid premieringen i Tångelanda.

ELIT-sto pris
Föreningen utdelar ett förärvningspris till norra länets ELIT-ston. Priset utdelas vid årsmöte.

Lars Olssons Minnesfond
Från och med år 2007 delas ett pris ut årligen på premieringen i Gräfsnäs till ett Shetlandssto och ett Ardennersto.

Högsäter kommuns Hästförsäkringsbolag

Norra Älvsborgs Hästavelsförening har fått medel och förtroendet att bilda en fond, från upplösta Högsäter Kommuns Hästförsäkringsbolag, med syfte att stimulera hästägare bosatta i Dalsland med nordsvensk brukshäst. Vid treårspremiering görs FKP( frivilligt körprov). Körprovet ska godkännas av körkontrollant på premieringsplatsen och en körpremie på 3000 kr tilldelas.

Detta gäller ej vid stambokföring.