Premieringsinformation

Syfte
Syftet med premieringsverksamheten är i första hand att förbättra det svenska hästmaterialet. Förutom bedömningen av de enskilda hästarna ingår i premieringsverksamheten inte bara stamboksföring och avelsrådgivning utan även rådgivning angående hästens skötsel och utbildning. Som arrangör har vi dessutom målsättningen att premieringarna skall locka mycket folk, såväl uppfödare och ryttare (köpare), som en intresserad allmänhet.

Organisation
Den myndighet som har det övergripande ansvaret för den officiella hästkontrollen är Jordbruksverket. Central huvudman är Svenska Hästavelsförbundet (SH). Det är en riksorganisation som är bildad av alla rikshästavelsorganisationer, utom de för Engelskt fullblod och varmblodiga travare. Reglerna för premieringsverksamheten är utformade i samarbete mellan SH och de medlemsorganisationer som ingår i SH.

Premieringsregler för alla raser finns att beställa från SH på telefon 0220-454 00, eller så kan ni ladde ner dem från vår sida "Regler" som ni hittar i menyn till vänster.

Stambokföring
Varje stoägare ansvarar själv för att stambokföringsavgiften blir inbetald till ansvarig organistation. Information om stamboksföring finns i sekretariatet vid respektive premieringsplats.

Bruksprov
Bruksproven skall göras före hästens bedömningsklass. Bruksprov skall normalt göras på premieringsplatsen. För Ardenner och ponnyer (ridponny undantaget) är bruksprovet frivilligt.

Nummerbrickor & Protokoll
Båda finns att hämta i sekretariatet. Nummerbrickorna skall lämnas tillbaka vid avhämtning av bedömnings- eller stambokföringsprotokollet.

Bedömning
Hästarna bedöms i nummerordning enligt katalogen.
Tänk på att komma i god tid!
NÄHAF förbehåller sig rätten att ändra rasordning och dag vid behov