Unghästutbildning i uppsutten hoppning och löshoppning för hästar och ponnyer

Söndagar 2017 med början den 8/1,22/1,5/2,19/2,5/3, reservdag.12/3


 

Sista anm.-dag till löshoppningen 14  Dec 2016


Kurserna hålls i Ridhuset Rearsbyn, Järn, Mellerud och är öppen för 2-4 åriga hästar/ponnyer.

Utbildningen leds av Sten Lindgren, Loo Ridcenter,Sollebrunn. 0322-44124, 070-3115714

UNGHÄSTUTBILDNING LÖSHOPPNING/UPPSUTTEN HOPPNING  2014

Blankett för anmälan till löshoppningen

Förfrågningar och Anmälan sker till:
Gunnel Frölin 0530-411 39,070-7221099 Löshoppning Uppsutten