Sponsor till premieringarna i Dalsland   

Proposition  2021  

Norra Älvsborgs Hästavelsförening

Hälsar dig och dina hästar välkomna till 2021 års premieringar

 

 

Premieringsdagarna startar kl. 10:00.

 

Bedömning sker enl. Svenska Hästavelsförbundets regler och anvisningar

Alla SH´s visningsberättigade raser är välkomna.

 

 

 

 

                                           

Söndag  18/7     Mellerud                               Premiering (rid - körprov, FKP, KBI)              

 

Domare             Helena Kättström                                                      Platsansvarig

Kördomare       Sune Hjerpe                                                               Chicki Wallin 070-2372734

   Bo Östan       070-5437382,

                                                                                                               

                                                  

Söndag  26/9     Mellerud                              Premiering (rid - körprov, FKP, KBI),  

                                                                        Fölutställning ponny/kallblod                                                                                                                                                                  

Domare             Helena Kättström                                                      Platsansvarig

Kördomare       Sune Hjerpe                                                               Gunnel Frölin  0707-221099

                                                                                                               Chicki Wallin  070-2372734

                                                                                                       

                                                                  

 

Propositioner mm finns på www.nahaf.se samt på SH`s hemsida ”bedömningar – sommarpremiering”

Anmälan görs på http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan

                                           

 

Förfrågningar mm,              Karin Östan 0703-386959 kväll eller sms. Mejl: karin_05@msn.com

Chicki sms  0702-372734     -”-     -”-         mejl: wallin.brana@telia.com

Förfrågan körning               Anne Hummel 0739-767337  -”-   -”-        mejl: hummel.270@telia.com

 

 

 

Stöd gärna vår förening genom ett medlemskap. Medlemsavg. Är 200 kr, familjemedlem 50 kr.

NÄHAF´s postgiro. 68 19 95-7. eller bankgiro 5479-0282

 

 

VÄLKOMNA 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Klasser vid anmälan

* Vissa raser kan inte utföra vissa moment enligt rasvist reglemente. Det är hästägarens ansvar att kontrollera vad som gäller för sin ras, kontakta din avelsorganisation för information.

Klass

Kön

Ålder

Typ av klass

Övrigt

1

Alla

Föl, 1- & 2-åringar

Exteriörbedömning

 

2

Sto & valack

1-2 år

Körprov för 1-o 2 åriga ston o valacker inklusive exteriörbedömning

Rasvisa krav kan förekomma

 

 

3

Sto & valack 

 

3 år o äldre 

Exteriörbedömning samt ston för höjning av avelsvärdesklass

Stambokföring

Rasvisa krav kan förekomma gällande avelsvärdering

 

4

Sto & Valack

3 år & äldre

Enkelt körprov inklusive exteriörbedömning.

Rasvisa krav kan förekomma

5

Sto & Valack

3 år & äldre

Enkelt ridprov inklusive exteriörbedömning.

Rasvisa krav kan förekomma

 

6

 

Sto & valack

 

Se kolumn ”övrigt”

 

Körbarhetsintyg (KBI) inklusive exteriörbedömning.

 

Nordsvensk brukshäst 4 år Övriga raser (4 år och äldre)

7

Sto & valack

3 år

Frivilligt körprov(FKP) inklusive exteriörbedömning.

Rasvisa krav kan förekomma

8

Hingst

 

Sedan tidigare godkänd hingst för sundhetskontroll

Gäller endast hingstar av raserna ardenner, nordsvensk brukshäst, irish cob och shire

 

     10

  Sto &     valack

Alla åldrar

 Ej tillåtet att visa hingst

 

Visningsklass

Gäller för visare 0-11 år. Hästen blir inte exteriörbedömd. När du anmäler till visningsklass ska du ange visarens namn och kontaktuppgifter i anmälan.

 

 

11

  Sto & valack

Alla åldrar

 Ej tillåtet att visa hingst

 

Visningsklassa

Gäller för visare 12-17 år. Hästen blir inte exteriörbedömd. När du anmäler till visningsklass ska du ange visarens namn och kontaktuppgifter i anmälan.

 

 

12

 

 

 Sto & valack

Alla åldrar

Ej tillåtet att visa hingst

 

Visningsklass

 

Gäller för visare 18-26 år. Hästen blir inte exteriörbedömd. När du anmäler till visningsklass ska du ange visarens namn och kontaktuppgifter i anmälan.

 

Meriter

Åberopande av meriter skickas in i samband med anmälan

Anmälningsformulär o meritförteckningsblankett finns på vår hemsida: www.nahaf.se. Fliken premiering. Längst ned på sidan

.

Skickas till Karin Östan, Västergårdsgatan 25, 524 30  Herrljunga

 

Eller via mejl

karin_05@msn.com

 

Klasser exteriörbeskrivning för raskoder 00,10,60 & 70.

 

 

 

Ej tillåtet att visa hingstar 3 år och äldre.

 

Klass             Kön               Ålder            Typ av klass                                            Övrigt

 13                 Sto,                Hingst:          Exteriörbeskrivning,

Valack           Föl-2 år         endast visning

Hingst           Valack&sto

                                            Alla

_______________________________________________________________________________________

 

14                  Sto                 3 år o äldre    Enkelt körprov inklusive

                      Valack                                 exteriörbeskrivning

                     

15                  Sto                 3 år o äldre    Enkelt ridprov inklusive

                      Valack                                 exteriörbeskrivning

 

Anmälningsavgifter

 

Ordinarie klasser klass 1-8

 

Klass 1                                200 kr

Klass 2                               300 kr

Klass 3,4 & 5                     300 kr

Klass 6 & 7                        400 kr

Klass 8                               Ingen avgift

 

Visningsklass

 

Klass 10,11 & 12                 200 kr

 

Exteriörbeskrivning för hästar med raskod 00, 10, 60 och 70

 

Klass 13,14 & 15                 450 kr

Efteranmälan alla klasser, 1 – 15,   + 100 kr

 

Anmälningsavgifter sätts in på bankgiro 5479-0282 eller plusgiro 68 19 95-7  

 


Premiering Mellerud 18/7                      Sista anmälnings o betaldag 28/6
                                                                                                                                            

 

Premiering Mellerud 26/9                      Sista anmälnings o betaldag 13/9                               

Fölutställningen                                      .

                     

 

 

                      Hur anmäler jag min häst till en sommarpremiering?

* Du bör först se efter om din häst kan visas på en sommarpremiering. Visningsberättigade raser finns listade i SH:s Regler & Anvisningar för Sommarpremiering

 https://svehast.se/wp-content/uploads/2021/02/Regler_o_anvisningar_2021_klar.pdf (läs under rubriken ”Visningsberättigade raser”). 

* Läs propositionen innan du anmäler hästen. www.svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/propositioner-och-anmalan/

 Gå in under fliken ”Bedömningar”. I listan till höger väljer du ”Sommarpremiering” - I listan till höger väljer du ”Propositioner & anmälan”. Där finns länk till proposition för respektive plats.

Under rubriken ”Internetanmälan” finns en länk som tar dig vidare till en lista över samtliga arrangemang. http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan

Steg 1: - Välj den sommarpremieringsplatsen du vill anmäla till (kontrollera datumet då det finns flera premieringar och utställningar vid olika datum på samma plats)

Steg 2: - Sök häst via Namn, Registreringsnummer eller Betäckningsrapportnummer (årsföl utan pass). Välj sökalternativ i rullistan. - Skriv in namn, registreringsnummer eller betäckningsrapportnummer i sökrutan och tryck på ”Sök”. (Observera att betäckningsrapportnumren skrivs in i en följd, utan mellanslag eller bindestreck, t.ex. L1234. Börjar betäckningsrapportnumret med en 0:a tar du bort den/de första, t.ex. L0123 = L123 eller L0045 = L45) - Kontrollera att du fått fram rätt häst och tryck på ”Anmäl hästen”

Steg 3: - Skriv in dina uppgifter. Har du inte mail, skriv ”EJ” i det fältet och ange istället telefonnummer. * Klass – Se propositionen * Visas för ras – välj i rullistan * Young Handler, är visaren 26 år eller yngre? – välj ”Ja” eller ”Nej” * Till Salu – välj ”Ja” eller ”Nej” * Markera rutan ”Jag har tagit del av villkoren och godkänner dessa” * Tryck på ”Anmäl”

Steg 4: - Kontrollera att alla uppgifter stämmer och skriv upp ditt referensnummer som ska användas när du betalar anmälningsavgiften. Tänk på att din häst inte anses vara anmäld förrän anmälningsavgiften är arrangören tillhanda!

 

 

 

Information till hästägare inför sommarpremieringarna där Norra Älvsborgs Hästavelsförening är regional administratör (arrangör).

VIKTIG INFORMATION Information om sommarpremieringarna 2021 med anledning av Corona (covid-19).

På grund av rådande förhållanden gällande Corona (covid-19) har vi ett annat upplägg för sommarpremieringarna. Detta ställer särskilda krav på både arrangörer, anläggning, funktionärer och hästägare.

I år håller vi alla klasser öppna. Vid varje premieringstillfälle har vi ett maxantal på 60 anmälda hästar uppdelat i block om max 15 hästar.

Ston som kan tilldelas avelsdiplom (3-åriga ston, för vissa raser gäller 4 år) samt ston som ska stambokföras kommer ha förtur. Vid överskridet maxantal (60 st) förbehåller sig NÄHAF rätten att avgöra vilka hästar som ska flyttas till Mellerud den 26/9.. En eventuell flytt sker i samråd med hästägaren.

Premieringsdagen kommer läggas upp i block med högst 15 hästar i varje block. Detta innebär uppehåll mellan varje block. Upplägget för varje dag styrs av antalet anmälda hästar.

Anläggningen kommer att stängas av för obehöriga

Endast 2 personer/anmäld häst (eventuella barn inräknat) får komma in på premieringsområdet.

De två personerna som hör till samma häst ska komma i samlad trupp. Hästägaren + medhjälpare ska utan dröjsmål lämna platsen så snart de är klara för dagen.

Känner du dig sjuk med symtom som t.ex. snuva, hosta, feber, halsont, muskel- och ledvärk, illamående och/eller huvudvärk ska du stanna hemma, detta gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus och tvätta händerna noga med tvål och vatten!

Premieringen kan, av olika anledningar, komma att ställas in med mycket kort varsel

Håll koll på SH´s och/eller Nahaf hemsida.

 Nytt för 2021

 

Svenska Welshponny & Cobföreningen har nu valt att teckna avtal med SH om sommarpremieringarna. Det är därmed öppet för Welshponny (raskod 35), Welsh Mountain (raskod 36), Welsh Cob (raskod 37), Werlshponny av Cob-typ (raskod 42) samt Welsh partbred (raskod 87) att visas på premiering.

 

Exteriör beskrivning I år har vi öppnat upp för exteriör beskrivning för hästar registrerade med raskod 00 (okänd härstamning), 10 (specialras), 60 (korsningshäst) och 70 (registrerat hästdjur). Dessa hästar får kritik men inga poäng utdelas. Information om detta finns i regler och anvisningar för sommarpremieringarna på vår hemsida. https://svehast.se/wp-content/uploads/2021/02/Regler_o_anvisningar_2021_klar.pdf

 

 Körprov för 1- och 2-åriga ston och valacker, Frivilligt körprov (FKP) och Körbarhetsintyg (KBI). Samtliga raser som kan visas på sommarpremieringar (ej hästar med raskod 00, 10, 60 & 70) kan genomföra körprov för 1- och 2-åriga ston och valacker samt FKP och KBI vid särskilt utvalda premieringsplatser. Rasvisa regelverk kan förekomma om avelsorganisationen (AO) är annan än SH. Mer information finns i regler och anvisningar för sommarpremieringarna. https://svehast.se/wp-content/uploads/2021/02/Regler_o_anvisningar_2021_klar.pdf

 Fjordhäst Sedan tidigare godkända hingstar av rasen fjordhäst kan inte visas för sundhetskontroll.

 

Vänligen läs propositionen för premieringen innan du anmäler din häst till arrangemanget. Anmälan sker elektroniskt via Blå Basen Du kan anmäla din häst elektroniskt via SH:s hemsida www.svehast.se. Uppgifter om hästens härstamning m.m. tas direkt från Blå Basen och behöver inte registreras manuellt.

 Hästägare som inte kan anmäla elektroniskt skickar in en anmälningsblankett som finns att hämta på vår hemsida www.nahaf.se. Du kan själv kontrollera på vår hemsida att din anmälan har status ”Godkänd”, dvs. att anmälningsavgiften har inkommit.

Resultaten från premieringen kommer att redovisas elektroniskt i Blå Basen.

 

Visningsberättigade raser Vilka raser som kan delta på sommarpremiering framgår av Svenska Hästavelsförbundets regler och anvisningar för sommarpremieringar. Eventuella tillägg kan komma att ske i samband med att SH blir godkänd avelsorganisation för ytterligare raser som då valt att delta vid sommarpremieringarna eller om annan avelsorganisation tecknar avtal om sommarpremieringarna med SH.

 

 

 

Avelsvärdering

 Alla raser utom

New forest, Connemara och Welsh kan avelsvärderas på plats. För information om avelsvärdering vänligen kontakta din avelsorganisation.

Hästägarförsäkran

Hästägarförsäkran skickas hem till hästägaren/anmälaren och ska skrivas under av de två personer som kommer till premieringsplatsen med hästen. Hästägarförsäkran kommer lämnas till en funktionär vid infarten och fungerar som en inträdesbiljett.

 Smittskyddsrutiner

Veterinärmedicinska rådet har tagit fram smittskyddsrutiner för arrangemang https://svehast.se/smittskyddsrutiner/

Nummerlappar Hästägaren medhar egna nummerlappar/eller erhåller vid infart, som fästs på tränsets båda sidor.

 Identitetskontroll av deltagande hästar

Alla hästar som deltar på en sommarpremiering ska identitetskontrolleras via hästpass och chipavläsning eller via hästpass och signalement. Identitetskontrollen kan, av premieringsförrättaren, delegeras till av SH godkänd ID-kontrollant. Detta innebär en särskild station för identitetskontroll som alla hästar ska passera innan de bedöms. Glöm inte hästpasset! Man får inte transportera en häst utan att ha passet med sig. Passet behövs även för ID-kontrollen. Skulle man ändå glömma passet ska chipet läsas av vid ID-kontrollen och noteras på protokollet. Är inte hästen chipmärkt ska kontrollanten rita av hästens tecken och virvlar på en signalementsbeskrivningsblankett som skickas in till oss, tillsammans med protokollet, efter bedömningen. Hästen får visas och genomföra eventuellt bruksprov. Resultat redovisas i Blå Basen då oklarheterna är utredda tillsammans med aktuell avelsorganisation. Rosett och protokoll skickas till hästägare/anmälare i efterhand.

Mätning

Mätning av mankhöjd, bröstomfång och skena ska utföras på samtliga hästar tre år och äldre. Mätningen kan, av premieringsförrättaren, delegeras till annan lämplig person. Resultat av mätning kan endast överklagas på plats, till premieringsförrättaren, innan exteriörbedömningen. Eventuell ommätning sker efter beslut från premieringsförrättaren.

Young Handler

 Alla visare upp till och med 26 år kommer även i år att få en speciell ”Young Handlerrosett”, en rosett per visad häst. Detta är ett led i SH:s ungdomsprojekt 2021 som vill uppmuntra ungas intresse för avel och exteriörbedömning.

Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten. Av HNS ekonomiska medel avsätts varje år ett belopp för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar. Young Handler meddelas när du anmäler din häst. Efter att du har fått din rosett så får du gärna lägga ut ett foto av dig och hästen på sociala medier (facebook och instagram) och tagga det med #younghandleraward2021 #svehast #sommarpremiering så kan vi uppmärksamma det på SH:s facebook och hemsida. Om du inte har fått någon rosett på plats kan du kontakta Petra Alm via mail petra@svehast.se så skickar hon en rosett i efterhand.

 

Hjälmkrav

Person under 18 år ska bära hjälm vid all hantering av häst på premieringsområdet.

Enkelt bruksprov

De enkla bruksproven finns som ett ridprov och två varianter av körprov. Hästägaren väljer själv vilket av de enkla bruksproven denne vill göra om inget annat anges i rasvisa krav eller rasvisa reglementen.

 

Checklistor för förberedelse och genomförande av kör-/bruksprov.

www.svehast. Under bedömning – sommarpremiering – viktig info

Körprov för 1-åringar, Länk
Körprov för 2-åringar, Länk
Frivilligt körprov (FKP), Länk
Körbarhetsintyg (KBI), Länk

Karin, 0703-386959, karin_05@msn.com,Chicki Wallin, 070-2372734, Anne Hummel 0739-767337, körning

 

Anmälningsblankettsamt meritlista sommarpremieringar här

Hästavelsföreningen ser gärna att du som visar häst är medlem i NÄHAF.

200 kr för medlemmar. Familjemedlem 50kr
Insättes på NÄHAF´s pg 68 19 95-7. eller BG 5479-0282

Välkomna

Hälsningar Norra Älvsborgs Hästavelsförening.