Styrelsen 2023

Ordförande

Bo Östan Herrljunga
0705-437382, boiskogen@hotmail.se

Kassör
Christina Wallin Mellerud
070-2372734,  wallin.brana@telia.com

Sekreterare
Carina Fjällman, Högsäter

Marianne Broberg, Brålanda

Karina Andersson, Bråkanda

Gunnel Frölin Mellerud
070-7221099, gunnel.frolin1@gamil.com

 Leif Larsson Högsäter
070-3140531

Annelie Östan-Riise
070-5662337

 


Ersättare
Kerstin Fjällman
Ersättare
Elin Brorsson Dals Rostock
Ersättare
Karin Östan  Herrljunga, 0703-386959, Karin_05@msn.com
Ersättare
Åsa Andersson, Surte
Ersättare
Vakant
Ersättare
Vakant